Історія

З історії спеціальності

Півстоліття тому, у 1964 році в Миколаївському педагогічному інституті, – нині Миколаївський національний університет імені Василя Олександровича Сухомлинського, – було відкрито музично-педагогічне відділення. За цей час виховано сотні спеціалістів, які уславили натхненною працею університет, місто Миколаїв, всю Україну. Знаменна дата – це нагода для підведення підсумків, осмислення великого творчого, педагогічного, мистецького досвіду в історичному контексті.

Спеціальність «Музичне мистецтво» в системі педагогічної освіти, – це система структурних підрозділів, з одного боку, з іншого, – процес створення, розвитку й впровадження концептуальних модифікацій та змістовних трансформацій, обумовлених культурно-історичними чинниками. Розгляд спеціальності «Музичне мистецтво» в системі педагогічної освіти дозволяє визначити її як самостійну освітню галузь:

 • за організаційною структурою – це система взаємопов’язаних підрозділів (кафедра, методичні секції тощо);
 • за змістом навчальних програм й державних стандартів – це специфічна галузь мистецького навчання, розвитку й виховання;
 • за організацією процесу – це комплексна підготовка майбутніх учителів музики загальноосвітніх шкіл з метою формування їх музичної культури та педагогічної компетентності, що становить персональну, соціальну й державну цінність.

Відкриттю однопрофільної музичної підготовки кадрів вищої кваліфікації передувало започаткування в 1959 році спеціальності «Українська мова та література з додатковою спеціальністю музика». Була створена кафедра музики і співів, відбулося комплектування викладацького складу.

1964 рік знаменний впровадженням спеціальності музичне мистецтво в систему вищої педагогічної освіти Миколаївщини. Викладачі, що стояли біля джерел мистецької освіти, – випускники кращих спеціалізованих навчальних закладів того часу, – консерваторій, інститутів культури і мистецтв різних міст країни: Одеси, Києва, Кишинева, Москви, Воронежу, Ленінграду (нині Санкт-Петербург). Це Ніна Григорівна Западинська, Людмила Миколаївна Воротнікова, Ліля Кузьмівна Соловйова, Богдан Анатолійович Авраменко (Львівська консерваторія), Софія Михайлівна Авраменко (Київська консерваторія), Євгенія Василівна Петрова (Ленінградська консерваторія), Віктор Петрович Устименко (Ленінградська консерваторія), В. О. Мироненко, Вадим Констянтинович Соболєв, С. С. Ісайченко, С. Д. Іванченко, В. С. Базилев, Лілія Миколаївна Акатова, Олександр Ілліч Фаєрман (Львівська консерваторія), Ніна Іллівна Левіна (Одеса), Борис Михайлович Клімов (Саратовська консерваторія), Людмила Дмитрівна Клімова, Марат Степанович Давидов, Андрій Андрійович і Людмила Георгіївна Яценкі, Володимир Анатолійович Кучеренко, Раїса Іванівна Сукліян (Одеська педагогічний інститут).


Першим завідувачем кафедри музики і співів став Олександр Петрович Трошин – досвідчений хормейстер, під керівництвом якого хор студентів у 1970 році здобув перемогу на Республіканському конкурсі в м. Київ і був нагороджений «Золотою медаллю».

 

 

Вагомий особистий внесок в розвиток музично-педагогічної справи на першому етапі її заснування зробили молоді викладачі, які отримали вищу освіту в своєму вузі, це Фінна Яківна Улицька, Євген Сергійович Федотов, Людмила Михайлівна Галуза, Віктор Микитович Каракозов, Зінаїда Савелівна Курішко, Антон Антонович Задоян, Валерій Дмитрович Дзись. Клавдія Василівна Прищепа стала старшим лаборантом кафедри, згодом завідувачкою кабінетом музики, яким керувала протягом більше 40 років. Після закінчення «музпеду» і роботи за призначенням в Артемівському педагогічному училищі повернулися до миколаївської «альма матер» на посади викладачів Омелян Артемович і Людмила Семенівна Шпачинські.

Хорові колективи кафедри, а це мішаний хор, два жіночих і курсові, виконували не тільки навчальні функції, але й брали участь у проведенні державних іспитів, часто виступали з концертами перед школярами, студентами, робітничою і сільською аудиторією міста і області.

Музично-педагогічний факультет

1969 року утворено музично-педагогічний факультет. Це період затвердження позитивного соціально-культурного іміджу спеціальності «Музичне мистецтво» в Миколаєві та області, чому сприяла в першу чергу творчо-виконавська діяльність хорових і оркестрових колективів. Створений викладачем Августою Олександрівною Крестьянніковою (випускниця музично-педагогічного інституту імені Гнесіних, м. Москва) хор хлопчиків педагогічної практики виокремився в музично-хорову студію, до речі, першу в системі педагогічних вузів України. Її керівниками в різні часи були викладачі Людмила К. Новосельцева (випускниця Дрогобицького педагогічного інституту), Людмила Олексіївна Болюбаш, хормейстером – Семеном Ю. Грунін.

Під приводом яскравої особистості Дмитра Олександровича Пільгуя (згодом заслуженого діяча культури України, доцента), дитячий колектив «Райдуга» за стислий термін став провідним в місті Миколаєві і області. Водночас Д. О. Пільгуй працював з жіночим студентським хором кафедри.

Хор здобував призові місця на обласних, республіканських, всесоюзних фестивалях та конкурсах, отримав почесне звання «Народного», брав участь в незабутніх творчих зустрічах з відомими композиторами Ю.Чичковим, І.Шамо, А.Штогаренком, В. Шаїнським та ін.

З 1972 по 1975 рр. музично-педагогічний факультет очолює декан Олександр Федорович Присенко, під керівництвом якого активізується робота по вдосконаленню форм та методів викладання. Чудовий виконавець камерно-вокального і пісенного репертуару О. Ф. Присенко з успіхом виступає на численних концертах.

1975 р. кафедру музики і співів очолює обраний за конкурсом Вченою радою МДПІ 3 вересня 1974 р. кандидат мистецтвознавства Володимир Федорович Іванов.

1978 р. – відбувається розмежування кафедри музики та співів на дві за різними спеціальностями: кафедра теорії, історії музики та гри на музичних інструментах (завідувач – кандидат мистецтвознавства В. Ф. Іванов) і кафедра хорового диригування та методики музичного виховання (завідувачі І. О. Редько, згодом – кандидати наук Еріка Володимирівна Козлова, Володимир Леонідович Хоменко). Поява нових структурних підрозділів засвідчила потреби поглиблення професійної спрямованості. Цьому сприяє праця досвідчених фахівців – Валентини Миколаївни Вольської (методист), Людмили Петрівни Вдовиченко (хормейстер), В. М. Караулова (викладач теорії музики) та Олександра Михайловича Вдовиченка (викладач гри на народних інструментах). Значний внесок в музично-педагогічну справу роблять випускники кафедр – Віктор Григорович Ігнатьєв, Асія Фаритівна Митрофанова, Олена Василівна Голобородько, спеціалісти з консерваторською освітою – Іван Станіславовіч Красовський, Ірина Вікторівна Клименко, Сергій Семенович Бєлов, Любов Степанівна Саржинська, Людмила Олексіївна Болюбаш, Людмила Олександрівна Левченко. В 1970-ті рр. у склад колективу кафедри увійшов Віктор Петрович Устименко – хормейстер, який був всебічно розвиненою особистістю (мав художню освіту, чудово малював, вищу музичну освіту отримав в Ленінградській державній консерваторії), викла#1076;ав теоретичні дисципліни, виступав як соліст-вокаліст. Завдяки його зусиллям студентський хор кафедри опанував «Патетичну ораторію» Г. Свиридова.

1981 рік – заснування викладачем Юрієм Андрійовичем Шевченко студентського оркестру народних інструментів, який отримав звання «Народного», а його керівник нагороду «Відмінник освіти». На сьогодні це відомий колектив в галузі музичного мистецтва і освіти, яким продовжує успішно керувати Ю. А. Шевченко – нині заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, доцент.


Музичне мистецтво в співдружності …

1984-1990 рр. – період експериментального поєднання двох гілок освіти в одній спеціальності «Вчитель початкових класів та музики». Новостворений факультет (за наказом Міністерства освіти УРСР № 190 від 24.07.79 року) очолив доцент В. Ф. Іванов. Активізувався процес науково-дослідної діяльності викладачів. Успішно захищають дисертації на звання кандидата педагогічних наук Людмила Олександрівна Іванова, Євген Сергійович Федотов, Надія Іванівна Плєшкова.

Удосконалюється творчо-виховна та музично-естетична діяльність викладачів. Відбуваються щорічні постановки дитячих оперних спектаклів (керівник – Софія Михайлівна Авраменко), виступи студентських та шкільних ансамблів гри на музичних інструментах (керівник Н.І. Плєшкова).

На громадських засадах функціонує духовий оркестр студентів (керівник Богдан Анатолійович Авраменко – заступник декана факультету підготовки вчителів початкових класів). Яскравою формою позааудиторної роботи зі студентами й молодими випускниками стає «Художня вітальня» (керівник – старший викладач А. Ф.Митрофанова).

Впровадженню інноваційних форм музично-естетичного виховання в загальноосвітні школи міста Миколаєва і області сприяє діяльність колишньої випускниці кафедри Людмили Михайлівни Плужнікової. За її ініціативою в Миколаївській області під приводом Академії педагогічних наук здійснюється всесоюзний експеримент за методикою Д. Б. Кабалевського (Москва).

Аналіз змісту музично-педагогічної освіти в цей час засвідчує активність пошуків автентичності галузі. В навчальні програми входять предмети, зміст яких сприяє формуванню нових компетенцій вчителя музики як фахівця-методиста, аніматора музичної культури, інспіратора елементарного музикування.

Колективи кафедр поповнюються новими викладацькими силами – випускниками факультету, що демонструють високі професійні здібності, всі вони студенти Надії Іванівни Плешкової – це Катерина Костянтинівна Зуб, Сергій Семенович Гмиря, Наталя Василівна Гмиря, Мар’яна Анатолівна Рускуліс.

На чолі мішаного хору студентів призначено Любов Трохимівну Саржинську, яка протягом майже 20-річної діяльності доводила високий рівень викладання й виконавської культури випускника славетної Одеської хорової школи.

Випускниця факультету Лариса Возіян за творчої підтримки своєї викладачки Зінаїди Савелівни Куришко організувала вокально-інструментальний ансамбль «Заграва», який опанував оригінальний фольклорно-естрадний стиль виконання та користувався неабиякою популярністю серед молоді, виступав в Миколаєві, багато гастролював.


Музичне мистецтво на зламі епох

В період історичного зламу ідеології тоталітаризму та набуття Україною державної незалежності в 1991р. музична спеціальність в структурі університету набуває нового змісту і якості. Музика стає засобом міжкультурної комунікації в широкому інформаційному просторі, вагомим чинником національно-патріотичного виховання та гуманітаризації суспільства.

Оновлення змісту і форм спеціальності «Музичне мистецтво» здійснюється за рахунок підвищення наукового цензу викладацького складу. Захищає докторську дисертацію Володимир Федорович Іванов (1994 р.), монографії якого «Навчання церковного співу в Україні у ІХ – ХVІІ ст.» та «Співацька освіта в Україні у ХVІІІ ст.» відкривають нові обрії в дослідженні музичної україністики.

Склад кафедр поповнюються науковцями з вченими ступенями (кандидати мистецтвознавства, доценти Олександр Петрович Макаренко, Ольга Миколаївна Петренко, Ірина Станіславівна П’ятницька-Позднякова, Лариса Леонідівна Васильєва, Наталя Валеріївна Ревенко), відомими музикантами-практиками, це заслужений артист України Дмитро Феодосійович Журавель, заслужений артист України, професор Віктор Михайлович Підопригора.

Утворено експериментальний підрозділ – кафедру «Мистецтвознавства» (1998 р., завідувачка – доцент Людмила Олександрівн#1072; Іванова).

2001 р. факультет мистецтвознавства, декан – професор Володимир Федорович Іванов, дійсний член «Міжнародної академії педагогічних і соціальних наук» (м. Москва, РФ), Російської академії енергоінформаційних наук (Москва, РФ), «Міжнародної академії фундаментальних основ буття» (Київ, Україна).

Відбуваються процеси реорганізації структурних підрозділів з метою розширення освітніх послуг:

 • 1999 р. – впроваджено три освітньо-кваліфікаційних рівня напряму «Музичне мистецтво 6.020204» (галузь знань 0202 Мистецтво): започатковано випуск бакалаврів, спеціалістів, магістрів; відкрито аспірантуру за напрямом «Теорія та історія культури: мистецтвознавство» (26.00.01);
 • 2000 р. – здійснено перший випуск магістрів за спеціальністю 8.02020401 «Музичне мистецтво» та кваліфікаціями:
 • викладач диригентсько-хорових дисциплін, вчитель музичного мистецтва;
 • викладач музичного інструменту, вчитель музичного мистецтва;
 • викладач вокалу, вчитель музичного мистецтва;
 • викладач музично-теоретичних дисциплін, вчитель музичного мистецтва;
 • викладач методики музичного виховання, вчитель музичного мистецтва.

Активно працюють колективи – мішаний хор (керівник – старший викладач Лариса Вікторівна Столярова, жіночі хори «Барви», «Лілеї» (керівник Ірина Петрівна Парфентьєва), ансамбль народних інструментів (керівник Сергій Семенович Бєлов). Студенти Сергій Панасенко (клас викладача С. С. Гмирі) та Ольга Смірнова (клас викладача О. В. Голобородько) посідають призові місця на Міжнародному «Фестивалі слов’янської музики» в м. Мелітополь (2000, 2001 рр.). На кафедрі працюють талановиті вокалісти – Вікторія Василівна Осадча (лауреат конкурсу «Харків-Фортиссімо»), Вікторія Генріхівна Плахотнюк.

На конкурсах і фестивалях

Яскраву сторінку в історії спеціальності «Музичне мистецтво» відкривають конкурсно-фестивальні змагання, в яких беруть участь студентські колективи під керівництвом викладачів та студенти-солісти.

…2007 р…

Шостий національний фольклорний фестиваль «Нєдєліно – 2007», м.Нєдєліно, Болгарія: ансамбль народних інструментів «Сузір’я» (худ. керівник – доц. Шевченко Ю.А.) – Золота медаль фестивалю; Всеукраї нський фестиваль хорових колективів «Товтри – 2007», м.Кам´янець-Подільський: хоровий колектив «Барви» (худ.керівник – доц. Парфентьєва І.П.) – дипломант фестивалю.

…2008 р…

Другий Міжнародний фортепіанний конкурс серед студентів педагогічних навчальних закладів «Art-Klavier», м.Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова: студенти класу «Фортепіано» (худ. керівник – доц. Ревенко Н.В.) – дипломанти конкурсу; 23 Міжнародний фестиваль «Истибансько здравоживо», Македонія: ансамбль народних інструментів «Сузір’я (кер. доцент Шевченко Ю.А.) – звання Лауреата І премії; Регіональний фестиваль-конкурс народної музики «Чумацький шлях», м. Нова Каховка: ансамбль народних інструментів «Сузір’я» (кер. доцент Шевченко Ю.А.) – Лауреат І премії.

…2009р…

XVI Всеукраїнський фестиваль духовних піснеспівів «Від Різдва до Різдва», м. Дніпропетровськ: хоровий колектив «Дивоспів» (кер. ст.в.Столярова Л.В.,) – Лауреат ІІ премії; хоровий колектив «Барви» (кер. доцент Парфентьєва І.П.) – Дипломант фестивалю; VI Всеукраїнський фестиваль «Наддніпрянські пасхальні піснеспіви», м.Дніпропетровськ, хоровий колектив «Дивоспів» (кер. ст.в. Столярова Л.В.) – Лауреат І ступеню; IV Міжрегіональний фестиваль духовно-патріотичної пісні «Сонячні дзвони» м.Хорли, Херсонської обл.: вокальний ансамбль «Лілеї» (кер. доц.. Парфентьєва І.П.) – Лауреат ІІІ премії; Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Золотий лелека», номінація «Музичне мистецтво»: ансамбль народних інструментів «Сузір’я» (кер. доцент Шевченко Ю.А.) – Гран-прі фестивалю.

…2010 р…

І Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс юних вокалістів «Пісня над Бугом» (студентка Шевченко Адріана) – лауреат І ступеня; V Міжрегіональний фестиваль духовно-патріотичної пісні «Сонячні дзвони», вокальний ансамбль «Лілеї» (кер. доц. Парфентьєва І.П.) – лауреат ІІ премії; Регіональний фестиваль-конкурс народної музики «Чумацький шлях», м. Нова Каховка, ансамбль народних інструментів «Сузір’я» (кер. доц. Шевченко Ю.А.) – лауреат І премії; Всеукраїнський хоровий фестиваль з нагоди 20-річчя Незалежності України, м.Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова: хоровий колектив «Барви» (кер. доц. Парфентьєва І.П.) – лауреат ІІІ ступеня; ІІІ Міжнародний фортепіанний конкурс серед студентів педагогічних навчальних закладів «Art-Klavier» м.Київ, національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова: студенти – Алексійчук Анастасія, Попова Карі&##1085;а (кер. доцент Ревенко Н.В.,) – Дипломант конкурсу, Почесна грамота; ХІ Міжнародний фестиваль слов’янської фортепіанної музики м.Мелітополь: студентка Богдан Ганна (кер. доц.Ревенко Н.В.,) Дипломант фестивалю.

…2011 р…

Міжнародний конкурс сучасної української пісні молодих виконавців, м. Новояворівськ: студ. Шевченко Адріана – лауреат ІІІ ступеня; Міжнародний конкурс-фестиваль сучасної пісні і танцю «Кришталеві грона», м. Виноградів, Закарпатська обл.: студ. Шевченко Адріана – лауреат ІІІ ступеня; Всеукраїнський хоровий фестиваль з нагоди 20-річчя України м.Київ, національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова: хоровий колектив «Барви» (кер.доцент Парфентьєва І.П.) – Лауреат ІІІ ступеню.

 

 

…2012 р…

IХ Міжнародний фестиваль «Харків-Fortissimo», номінація «Фортепіано»: студ. Богдан Ганна, Попова Каріна, Кириленко Марина (клас доц. Ревенко Н.В.) – лауреати III ступеня; Міжнародний полікультурний фестиваль «Золоті обереги вічності» – студенти Ігнатущенко О., Лаврова А.(кер. доц. П’ятницька І.С.) – лауреати I ступеня.

…2013 р…

І Всеукраїнський музичний конкурс-фестиваль «Арт-Домінанта»: хоровий колектив «Барви» (кер.доц. Парфентьєва І.П.) – лауреат ІІ ступеня; ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс хорового мистецтва: хоровий колектив «Барви» (доц. Парфентьєва І.П.) – лауреат ІІІ ступеня.

Студенти кафедри музичного мистецтва є переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад, зокрема:

 • 2006р. – Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Музичне мистецтво» в номінації «Хорове диригування», м. Мелітополь (студент Алексєєв Артур) – лауреат II ступеня;
 • 2008р. – Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Музичне мистецтво» в номінації «Естрадне вокальне мистецтво», м. Одеса (студент Сичов Олександр) – лауреат II ступеня;

2010р. – Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Музичне мистецтво» в номінації «Естрадне вокальне мистецтво», м. Одеса (студентка Шевченко Адріана) – лауреат ІІІ ступеня.

…2015 – 2016 р…

Регіональний конкурс української патріотичної пісні “Червона калина” Самігулліна Оксана (клас доц. Бєдакової С.В.) Лауреат І ступеню;

Всеукраїеський фестиваль “Лиманські зорі” номінація «Вокал»: Самігулліна Оксана (клас доц. Бєдакової С.В.) Лауреат І ступеню;

Творчі колективи

На кафедрі музичного мистецтва сьогодні функціонують яскраві творчі колективи, які своєю концертною та просвітницькою діяльністю плекають вітчизняні традиції. Діяльність вокального ансамблю «Сленг» протягом багатьох років демонструє великий творчий потенціал (художній керівн ик – ст. викладач С. С. Гмиря). Історія цього колективу сягає своїм корінням 80-ті роки минулого століття, в ті часи, коли «Сленг» здобув визнання як популяризатор «політичної пі сні», у репертуарі якого на той час були пісні В.Висоцького, В. Хари, Діна Ріда, Ернста Буша, Ленгстона Х’юза, Пабло Неруди. У 2001 р. ансамбль став лауреатом ІІ премії III Міжнародного фестивалю-конкурсу камерних хорових колективів і вокальних ансамблів «Ялта – Вікторія – 2001» (м. Ялта), отримав звання лауреата (ІІ премія) на VIII Міжнародному фестивалі-конкурсі хорової музики «Південна Пальміра» (м. Одеса), на фестивалі «Молоді віртуози джазу» (2006р., м. Донецьк). Успіх колективу, його виконавська майстерність підкорили жителів Південного узбережжя Криму (2002 р.), на запрошення настоятеля римо-католицької церкви м. Ялти «Сленг» дав цикл концертів з творів духовного змісту. 28 травня 2013 року колектив підтвердив звання «Народного». Яскрава творча індивідуальність ансамблю полягає значною мірою в характері репертуару, в незвичній музичній мові творів, що обумовлює особливу манеру вокального виконання.

Вагоме місце у професійному вихованні студентів спеціальності «Музичне мистецтво» займає оркестр народних інструментів, художній керівник та диригент – кандидат педагогічних наук, доц. Ю. А. Шевченко, завдяки наполегливій, творчій праці якого студентський колектив отримав почесне звання «Народний самодіяльний колектив» (1985р.). В історії оркестру багато славних сторінок: численні виступи на українському телебаченні, визнання колективу кр ащим на телевізійному конкурсі “Сонячні кларнети”, перемоги на фестивалях самодіяльної художньої творчості, зокрема “Студентська весна”, «Золотий лелека» (2009, 2010рр.) в номінації «Ансамблеве виконання». Представлена програма оркестру з двох відділень на VI фестивалі «Зірки Причорномор’я» (2003р.) підтвердила почесне звання Народного та Зразкового аматорського колективу. Оркестр є призером фестивалю в Болгарії та Македонії, лауреатом всесоюзних, республіканських, обласних фестивалів народної творчості. Виконавський репертуар оркестру постійно збагачується: до його складу входять такі складні партитури, як «Українська фантазія» І.Каліннікова, Увертюра до опери М.Лисенка «Тарас Бульба», фантазія на теми опери М.Лисенка «Наталка-Полтавка», концерт для фортепіано з оркестро #1084; Е.Гріга, численні твори для супроводу із солістами. Окрему сторінку репертуару складають композиції миколаївських авторів, зокрема, В.Базелева та В.Іванова. У 2008р. оркестр народних інструментів та ансамбль «Сузір’я» стали лауреатами та дипломантами багатьох конкурсів, оглядів та фестивалів. Ансамбль, зокрема, отримав золоту медаль на Міжнародному молодіжному фестивалі у Болгарії (м. Нєдєліно, 2009р.); Гран-прі на Міжнародному фестивалі у Македонії; два рази ІІІ місце у Міжнародному фестивалі «Крымский мир – созвездие» (Сімферополь, 2011р.).

Ансамбль бандуристів «Перлина» (худ керівник Желєзна Майя Федорівна) – лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів. У 2003 р. – лауреат першого ступеню Першого Всеукраїнського конкурсу кобзарського мистецтва «Під срібний дзвін бандур»; 2010 р. – лауреат другої премії в номінації вокальних ансамблів Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Золота лелека»; 2013 р. – лауреат другого ступеня серед ансамблів бандуристів на Другому обласному фестивалі-конкурсі народної інструментальної музики «Золота струна».

Навчальний хор (жіночий, а згодом мішаний), художній керівник та диригент – канд.пед.наук, доц. І.П.Парфентьєва (1999 рік заснування), став лауреатом II премії П’ятого фестивалю «Зірки Причорномор’я», дипломантом Першого фестивалю слов’янських народів. Жіночий вокальний ансамбль «Лілеї», художній керівник І.П.Парфентьєва, став лауреатом II премії обласного конкурсу української патріотичної пісні «Червона калина», посів друге місце у Різдвяному огляді вертепів Миколаївської області (2003р.), дипломант Всеукраїнського фестивалю хорових колективів (м.Дніпропетровськ, 2013 р.). З часом хоровий колектив отримав назву «Барви», а плідна діяльність його відзначена нагородами на багатьох конкурсах, зокрема: дипломант Всеукраїнських фестивалів хорових колективів «Товтри – 2007» (м. Кам’янець-Подільський, 2007р.), «Христос рождається» (м. Дніпропетровськ, 2008, 2009рр.), «Христос воскрес» (м. Дніпропетровськ, 2009р.), Міжнародного фестивалю духовної музики «Христос воскрес» (м. Запоріжжя, 2007р.), лауреат Всеукраїнського фестивалю хорових колективів (м. Київ, 2011 р.). Хоровий колектив багато працює над збереженням та відродженням української духовної хорової спадщини. Щорічно хор приймає участь у «Різдвяних вечорницях» – низці концертних виступів на підприємствах та організаціях міста, посвячених святкуванню Різдва Христового.

Наукова робота

Наукові напрями відповідно до яких ведеться робота на кафедрі:

 • музична педагогіка та методика викладання фахових дисциплін;
 • сучасний музичний театр: постановка, режисура, виконання
 • дослідження проблем народної музики (фольклору) Півдня України;
 • дослідження стилю церковного співу;
 • дослідження проблем художньо-педагогічної комунікації в освітньому просторі вищої школи.

Загальна наукова тема кафедри з 2014 року – «Праксеологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва»

Викладачі кафедри проводять та беруть участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, регіональних семінарах, завдяки чому встановлюються наукові зв’язки з різними навчальними структурами, збагачується науковий потенціал спеціальності. З метою впровадження результатів проведених наукових досліджень щорічно проводяться науково-практичні конференції регіонального, всеукраїнського рівнів:

 • Всеукраїнський науково-методичний семінар «Реалії та перспективи педагогічної практики в ЗОШ з предметів галузі «Естетична культура» (18.10.2005 р.), співорганізатор семінару – АПН України (120 учасників);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку спеціальностей мистецького спрямування у контексті сучасної парадигми освіти» (12.04.2005 р.), співорганізатори конференції – МОН України, Інститут мистецтв КНУ ім. М.П.Драгоманова, за результатами якої було підготовлено та видано «Науковий вісник МДУ «Педагогічні науки», випуск № 12, т.3, 2006, 262с. (відповідальний за випуск – доц. П’ятницька-Позднякова І.С.);
 • Обласний науково-методичний семінар «До нового змісту художньо-естетичної освіти і виховання шкільної молоді регіону» (16-17.05. 2006р.), співорганізатор семінару – Інститут проблем виховання АПН України;
 • Регіональний науково-методичний семінар «Технологічний простір педагогічної практики з дисциплін мистецького спрямування» (10.10.2006р.), співорганізатор семінару – МОІППО, за результатами якого було видано навчальний посібник «Педагогічна практика з дисциплін мистецького спрямування: технології впровадження у навчальний процес ЗОШ» за загальною редакцією доц. П’ятницької-Позднякової І.С., що отримав рекомендацію Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів.
 • ІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Технологічний простір викладання дисциплін мистецького спрямування у вищій школі» (27.04.2007р.), співорганізатор семінару – Інститут проблем виховання АПН України;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми вивчення музичної культури світу» (25.03.2007 р.), сl#1087;іворганізатор конференції – Інститут мистецтв КНУ ім. М.П.Драгоманова;
 • Регіональна студентська конференція «Історія, теорія та практика вивчення музичних дисциплін у вищій школі» (22.04.2009 р.).
 • Регіональний науково-методичний семінар «Технологічний простір викладання дисциплін мистецького спрямування» (27.04.2012 р.)

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Технології художньо-педагогічної комунікації в системі мистецької освіти у внз» (26.04.2013 р.)

Створені на кафедрі умови сприяння наукової діяльності обумовили здобутки викладачів, які протягом останніх років успішно захистили дисертації. Це Софія Вікторівна Бєдакова, Лариса Михайлівна Свірідовська, Оксана Іванівна Стріхар, Олег Володимирович Іванов – кандидати мистецтвознавства, Ігор Вікторович Щербак, Юрій Андрійович Шевченко, Ірина Петрівна Парфентьєва – кандидати педагогічних наук, Юлія Олександрівна Хайрулліна – кандидат філософських наук. Активно працюють на науковій ниві кандидати мистецтвознавства Наталя Валеріївна Ревенко та Лариса Леонідівна Васильєва.

Бєдакова С.В. Свірідовська Л.М. Стріхар О.І.
Щербак І.В. Шевченко Ю.А. Парфентьєва І.П.

Алла Василівна Желан після захисту дисертації працює на іншій кафедрі. Активно займається науково-методичною роботою Катерина Костянтинівна Зуб, вона нагороджена відзнакою «Відмінник освіти України”. Закінчила аспірантуру при кафедрі музичного мистецтва викладач Лариса Віталіївна Ярошевська. Продовжує навчання в аспірантурі при кафедрі викладач Анна Анатоліївна Зварич. Закінчує магістратуру при кафедрі музичного мистецтва та викладає музичний інструмент (гітару) Дмитро Іванович Мосін.

Васильєва Л.Л. Хайрулліна Ю.О. Зварич А.А.
Ярошевська Л.В. Зуб К.К. Мосін Д.І.

Профорієнтаційна робота на кафедрі

Даний вид роботи викладачі здійснюють за такими напрямками:

 • робота по школах міста та області – агітація, анкетування, бесіди з батьками;
 • зв’язок з методичними об’єднаннями шкіл міста та області;
 • організація та участь у Днях відкритих дверей університету, інституту;
 • проведення фестивалів, конкурсів;
 • використання засобів масової інформації.

Враховується довузівська підготовка абітурієнтів на підготовчих курсах, в базових школах, музичних училищах та коледжах мистецтв міста та Півдня України. Абітурієнти, які пройшли повний курс довузівської підготовки, мають більш глибокі знання та високі показники у навчанні

Діяльність колективу кафедри по формуванню контингенту студентів здійснюється відповідно до Програми «Абітурієнт», затвердженою вченою радою інституту педагогічної освіти

Для поглиблення знань абітурієнтів з музичного мистецтва організовано та проведено регіональні конкурси: «Музика душі», «Сузір’я мистецтв», «Дивограй» «Student’s music fest» та фестиваль «Золоті голоси».

У межах національної програми «Обдаровані діти України» викладачами кафедри сьомий рік поспіль проводяться обласні конкурси «Музика душі», «Сузір’я мистецтв», «Дивограй», «Student’s music fest», фестиваль дитячих та юнацьких вокально-хорових колективів «Золоті голоси», що мають на меті виявлення та підтримку обдарованої молоді південного регіону України, відроджують мистецьку спадщину української музичної культури, формують ціннісні орієнтації художньо-образного мислення майбутнього фахівця мистецького спрямування. З кожним роком все більше керівників творчих колективів є випускниками та студентами спеціальності «Музичне мистецтво», що є яскравим прикладом розвитку мистецької освіти на Миколаївщині.

«Музичне мистецтво» у співдружності з театром

Театралізація завжди була невід’ємною складовою навчально-виховного процесу кафедри музичного мистецтва і своїм корінням сягає у минуле ХХ ст., змінювал #1080;ся лише обличчя виконавців і репертуар, але ніколи не сходила з вуст щаслива посмішка, чарівна пісня, лунав веселий гомін, зігріваючи серця. Значним досягненням такого спрямування спеціальності стали творчі проекти, які безпосередньо розкривали глибокій та яскравий світ мистецтва театру. Протягом останніх років науковці кафедри разом зі студентською аудиторією створили оригінальні за фабулою сценічні твори, вистави, музично-літературні композиції, поетичні вечори.

За ініціативи директора Інституту педагогічної освіти, професора, доктора пед. наук О. М. Пєхоти та художнього керівника і директора театру, заслуженого діяча мистецтв України М.А.Кравченка випускник спеціальності «Музичне мистецтво» О.Сичов пише мюзикл “Створення світу” (2008р) за біблейськими мотивами на вірші М. Лермонтова, С.Єсеніна, відомих миколаївських поетів (Дмитра Креміня, Таїс Ліщинської та Віктора Іванченка). Яскрава хореографія, естрадні, інструментальні та пісенні номери органічно та талановито розкрили зміст музичного твору.

Державний іспит в магістратурі, здійснений за єдиним сценарієм, в основу якого було покладено жанр етномюзиклу «Купальське свято» (2009р.). Музичні яскраві образи, неперевершені музичні та сценічні номери, оригінальні за своїм задумом та втіленням сценічні технології справили незабутнє враження, стали справжнім святом.

У 2010р. державний кваліфікаційний іспит магістрів також побудований за єдиним сценарієм, відбувся на сцені Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Вперше за підтримки художнього керівника і директора театру М.А.Кравченка було поставлено драму-феєрію «Лісова пісня» за мотивами однойменної драми Лесі Українки, присвячену 100-й річниці виходу в світ літературного джерела та 140-ій річниці з дня народження поетеси. Вперше для постановки було створено оригінальні хорові (Д.Пільгуй) та інструментальні (С.Гмиря) аранжування на основі аутентичних волинських мелодій, зібраних поетесою. Мистецтво театру живе, хвилює та захоплює студента, дарує незабутні щасливі хвилини взаємної насолоди від спілкування з прекрасним світом Театру.

В канун 100-річчя Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського було реалізовано п’ятий, ювілейний проект у межах кваліфікаційного іспиту магістрів спеціальності «Музичне мистецтво» яким став мюзикл «Ромео и Джульєтта» за однойменною п’єсою У.Шекспіра (музика Жерара Пресгюрвіка). Постановка, здійснена силами студентів в тісній співпраці із Миколаївським академічним художнім російським драматичним театром в особі його директора, заслуженого діяча мистецтв – Кравченко М.А., стала унікальним творчим досвідом, для якого характерними були яскраві сценічні образи, оригінальна хореографічна постановка, прониклива гра акторів. Високий професіоналізм виконавців, феєрія музики та хореографії шоу балета «Deep Force», яскрава драматургія та художні образи героїв стали джерелом глибоких емоційних переживань. Крім магістрів спеціальності «Музичне мистецтво» у постановці брали участь студенти 1 курсу спеціалізації «Режисура».

На державний іспит спеціальності “Музичне мистецтво” в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського була представлена рок-опера А. Рибнікова “Юнона і Авось”. Таку інноваційну форму державного іспиту запропонувала директор інституту педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор Пєхота О.М. – автор ідеї проекту. Проект вийшов по-справжньому міжнародний, тому що фонограми опери прислав з Москви (Російська Федерація) сам композитор – Олексій Рибников, помічником режисера стала випускниця магістратури кафедри музичного мистецтва нашого університету Вікторія Тюфекчі.

У 2013 р. силами учасників хорового колективу «Барви» було поставлено мюзикл «Нотр-дам де Парі» (композитор Риккардо Коччанте; автор лібретто Люк Пламондон, режисер к.п.н., доц. Парфентьєва І.П.) Глибоко вивчаючи проблеми сучасної музично-естетичної освіти, усвідомлюючи величезний творчий потенціал викладачів і студентів кафедри музичного мистецтва МНУ імені В. О. Сухомлинського, викладачі планомірно здійснюють ідею створення студентського музичного театру. За останні три роки в Інституті педагогічної освіти виникла особлива художня реальність – музично-театральна.

Міжнародна діяльність кафедри музичного мистецтва

Кафедра стала ініціатором проведення міжнародного проекту «Дні Польщі в Україні». В МНУ імені В. О. Сухомлинського було запрошено консула Республіки Польща пана Анджея Собчака (2006 р.). Відбувся концерт з творів польських композиторів, спілкування з представником дружньої країни.

Професорсько-викладацький склад кафедри є організатором інших міжнародних проектів. Так у 2011р. було розпочато проект «Національна унікальна тво&##1108;ї країни» в межах якого було проведено круглий стіл з представниками Німеччини, спільний концертний захід в МНУ імені В. О. Сухомлинського.

Доц. Петренко виступила на Міжнародному конгресі з питань вивчення культури ХVІІІ століття в м. Грац (Австрія).

2012 р. представники кафедри в рамках проекту «Національна унікальна твоєї країни» відвідали Німеччину, де були проведені зустрічі з віце-мером м. Фюрстенфельдбрук, керівником Мюнхенського університету по міжнародним зв’язкам, намічені плани щодо майбутніх культурних стосунків.

Активну участь у міжнародних проектах в якості естрадної виконавиці бере Адріана Михайлівна Шевченко, яка виступає на конкурсних змаганнях в Польщі, Туреччині, Італії, Болгарії, Греції, Литві, Казахстані.

З чого складається музичне мистецтво?

Протягом років динаміка життя кафедри музичного мистецтва формується її завідуючим. В історії цього університетського підрозділу увійшли особистості, які керували всім складним процесом, виходячи з умов життя. Цей складний комплекс обов’язків протягом 50-років виконували Олександр Петрович Трошин, Олександр Іванович Редько (1960-ті рр..), Володимир Федорович Іванов (1970 –ті рр..), Ерика Володимирівна Козлова, Володимир Леонідович Хоменко (1980 рр.), Надія Іванівна Плешкова (1980 – 1998 р.), Іванова Людмила Олександрівна (1997 – 2003), Олександр Петрович Макаренко (1999 – 2006), Наталя Валеріївна Ревенко (2006 – 2007 рр.), Ірина Станіславівна П’ятницька-Позднякова (2004 -2014), Ірина Петрівна Парфентьєва (з 2014 р.).

Важливим сектором навчальної роботи кафедри є концертмейстерська та акомпаніаторська діяльність, від якої залежить якість навчання студентів.

Голубовська Лілія Миколаївна концертмейстер. Закінчила Одеську державну консерваторію ім. Нежданової в 1985 році. На кафедрі працює 2002 року, вона дипломант міжнародного фестивалю у м. Київ, нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

В своїй повсякденній праці великий досвід роботи концертмейстера використовують Олена Станіславівна Штефан, Ірина Олександрівна Слятіна, Марина Петрівна Ілечко.

Гмиря Н.В. Слятіна І.О. Голубовська Л.М.
Кашицька О.Є. Штефан О.С. Ілечко М.П.

Акомпаніатори кафедри музичного мистецтва – випускники різних років, які втілюють набуті знання в практиці кожного дня. Це Олена Євгеніївна Кашицька, Наталя Василівна Гмиря, до речі, незмінна учасниця вокального гурту «Сленг». Ганна Володимирівна Долованюк – молодий акомпаніатор, яка здобуває магістерську освіту на кафедрі в доводить постійно свій професіоналізм.

В різні роки складну й необхідну концертмейстерську та акомпаніаторську роботу на кафедрі виконували Едуард Саулович Ванштейн, Семен Грунін, Евеліна Семенівна Сідельнікова, Чорний Абрам Миронович, Литвинова Олександра (1960-ті рр.), Ющик Надія Михайлівна, Бліндер Владлена Борисівна, Грибкова Лариса Володимирівна, Євстафьєва Людмила, Недвига Ірина, Дзюба Наталія (1970-1980 рр.), Качнова Світлана Вікторівна, Бесараб Юлія Володимирівна (1990 рр.) Справжніми ветеранами концертмейстерської праці на кафедрі стали Капіцина Ера Леонідівна (стаж близько 30 років) та Кучинська Тетяна Андріївна (стаж близько 20 років).

Робота кафедри – складний механізм функціонування системи, за допомогою якої виховується фахівець. Формування моделі майбутнього спеціаліста музичного мистецтва в сучасному освітянському просторі потребує системної діяльності всіх підрозділів, відповідальності всіх членів кафедри. В цьому складному процесі важливе значення має робота кабінету кафедри, який очолює старший лаборант кафедри Людмила Миколаївна Сурова. Як випускниця спеціальності музичне мистецтво, в минулому учасник відомого гурту «Заграва» вона виконує значну роботу по вдосконаленню організації навчально-виховного процесу на кафедрі, творчо співпрацює з викладачами і студентами.

Сурова Л.М.

Вони навчались музичному мистецтву

Педагогічний колектив кафедри музичного мистецтва пишається своїми випускниками різних років, які творчо розвиваються, використовують новітні технології, високо несуть звання вчителя музичного мистецтва. Показником зростання педагогічної компетентності стають міські, обласні та всеукраїнські конкурси «Вчитель року». За всю історію цих престижних змагань, що проводяться в Україні з 2001 року, саме випускники спеціальності «Музичне мистецтво» Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського здобувають найвищі нагороди.

На всеукраїнському конкурсі «Вчитель року-2001», де вперше була номінація « #1052;узичне мистецтво», яскраву перемогу одержала Ірина Яківна Петрова, нині заслужений вчитель України, вчитель-методист музичного мистецтва Миколаївського муніципального колегіуму, лауреат ІІІ премії міжнародного конкурсу піаністів-вчителів «Харків-фортіссімо-2002».

Сергій Володимирович Семенов – директор Куйбишевської загальноосвітньої школи Веселинівської районної ради, переможець обласного і дипломант всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2009».

Павло Миколайович Руденко – вчитель музичного мистецтва загальноосвітньої школи № 8 міста Вознесенськ, лауреат Першої премії всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2013».

Серед креативних випускників кафедри музичного мистецтва ім’я Ірини Семенівни Пастушкової – дипломанта всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2014», яка посіла Перше місце по місту Миколаєву в номінації «Кращий директор школи».

Випускники спеціальності музичне мистецтво працюють в різних сферах культури, спираючись на набуті в університеті знання, збагачують свій досвід.

Сучасний український медіа-простір підкорив талановитий пародист, випускник музичної кафедри Валерій Юрченко, переможець конкурсу «Україна має талант». Зараз в скрутні для України часи, коли на Сході відбуваються військові дії, Валерій бере активну участь у волонтерському русі.

Соловйов В.А. Крутой І.Я. Бєлова І.М.

В музичному житті міста Миколаєва ім’я Олександра Сичова відомо багатьом. Він автор і виконавець власних пісень, керівник ансамблю «Вільні козаки» Миколаївської обласної філармонії, громадський діяч, заслужений артист України.

Випускники кафедри музичного мистецтва на сьогодні працюють на керівних посадах в різних галузях культури і освіти.

Заслужений діяч культури України Віктор Алмабайович Соловйов – директор Миколаївського коледжу культури і мистецтв;

Заслужений діяч культури України, професор Омелян Артемович Шпачинський – завідувач кафедри музичного мистецтва Миколаївського філіалу Київського національного університету культури і мистецтв, керівник народного хору імені Миколи Аркаса.

Ірина Михайлівна Бєлова – заступник директора Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Лілія Анатоліївна Заворотна – завідувачка міським управлінням культури міста Миколаєва.

Семенов С.В. Сичов О.Ф. Юрченко В.Ю.
Пастушкова І.С. Руденко П.М. Петрова І.Я.

Випускники кафедри музичного мистецтва успішно працюють в Миколаївському академічного українському театрі драми і музичної комедії.

Серед випускників є «зіркові» особистості. Це Ігор Якович Крутий – відомий естрадний композитор і шоумен – навчався на музично-педагогічному факультеті у 1970-ті роки. Багато виступав на концертах джазової та естрадної музики. Під час літніх канікул виступав у складі вокально-інструментального ансамблю Миколаївської філармонії «Поющие юнги», гастролював у складі бригад «Росконцерту». У 1980-1990 роки став відомим як автор багатьох пісень, які виконували провідні артисти російської естради – Л. Вайкуле, А. Пугочова, В. Леонтьєв та ін.

Микола Юрійович Логвинов після закінчення музично-педагогічного факультету продовжив навчання в Київській державній консерваторії імені П. І. Чайковського (нині Національна музична академія), здобув звання лауреата конкурсу вокалістів імені М. В. Лисенка, співав на сценах багатьох оперних театрів України (Дніпропетровськ, Донецьк) і світу – в Маріїнський опері та оперному театрі імені М. П. Мусоргського (Санкт-Петербург, РФ), в оперному театрі м. Ліберець (Чехія), гастролював з концертами в різних країнах – від Японії до Англії.