Наукова діяльність

Наука:

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності кафедри:

  • II.1 23.00.01 Теорія та історія культури

  • II.1 23.00.03 Музичне мистецтво

  • II.2 27.00.09 Філософія науки, культури та освіти

  • II. 2 31.00.01 теорія та історія педагогіки

  • II.2 31.00.02 Теорія та методика навчання (з галузей наук)

  • II.2 31.00.04 Професійна педагогіка

У 2016 році було закінчено прикладне дослідження «Праксеологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва» (№ держреєстрації 01U006402). Керівник НДР: к.пед.н., доц. Парфентьєва І. П.

Науковий результат – розроблено механізми формування моделі підготовки кваліфікованого фахівця галузі музичне мистецтво у ВНЗ з урахуванням різних видів та форм діяльності суб’єкта навчання; обґрунтовано зміст праксеологічного спрямування у роботі педагога музиканта, шляхи та умови реалізації праксеологічних технологій художньо-педагогічного поля в контексті вищої школи.