Зав. кафедри

Стріхар Оксана Іванівна

Доктор пед. наук, зав. кафедри музичного мистецтва

МНУ імені В.О.Сухомлинського

Доцент

 

 

 

Стріхар Оксана Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

Стаж роботи 17 років.

У 1999 р. закінчила київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю Музичне мистецтво

З 2002 року працює Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського.

У 2009 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 26.00.01 – теорія і історія культури у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка. У 2015 році отримала звання доцента кафедри музичного мистецтва. у 2016 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

З 2016 року – завідувач кафедри музичного мистецтва Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Напрям наукових досліджень: теоретико-методичні засади підготовки вчителя до формування творчих здібностей школярів в умовах інтеграції музичного навчання.

Стріхар О.І. – автор близько 70 наукових публікацій у фахових виданнях (в тому числі – закордонних); автор наукової монографії «Розвиток особистості та формування світоглядних орієнтацій сучасної молоді засобами музичного мистецтва»; співавтор наукової монографії – «Праксеологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва» та автор навчально-методичного посібника «Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва: навчально-методичний посібник (нормативні навчальні дисципліни) Випуск 1.1 Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – 336 С.».

Е-mail: oksana@strikhar.com.ua. тел. 050-721-27-67