Викладачі


Аристова Людмила Сергіївна

Доцент кафедри музичного мистецтва

МНУ імені В.О.Сухомлинського

Доцент

Доктор філософії у галузі педагогіки

Стаж роботи – 25 років

У 1997 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут, кваліфікація вчитель музики та художньої культури. У 2008 р. захистила дисертацію («Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури») в м. Києві за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання в спеціалізованій вченій раді К 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України. Незалежний експерт для проведення наукової експертизи підручників «Художня культура» (2010 р.), «Мистецтво» (2016 р.) для учнів ЗНЗ. Присвоєно вчене звання доцента кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти (2013 р.). Автор Державних підручників з музичного мистецтва для учнів 1-7 класів ЗНЗ (укр. та рос. мовами) (2012 – 2015 рр.).

Наукова діяльність: теорія та методика художньо-естетичного навчання і виховання учнів, методика викладання музичного мистецтва в ЗНЗ, інноваційні художньо-педагогічні технології, інтегративна мистецька освіта.

Автор близько 80 наукових статей, підручників, робочих зошитів «Музичне мистецтво» для 1-7 класів загальноосвітніх шкіл, посібників для студентів та учителів музичного мистецтва та художньої культури.

Е-mail: miliva2011@yandex.ua тел. 067-75-49-642.


Парфентьєва Ірина Петрівна

Доцент кафедри музичного мистецтва

МНУ імені В.О.Сухомлинського 

Доцент

кандидат педагогічних наук

стаж роботи у вузі – 22 роки, загальний – 26 років

Напрям наукового дослідження – диригентсько-хорова педагогіка

Публікації: 2 монографії, 2 навчально-методичних посібника, більше 40 статей у фахових виданнях.

Народилась 25 жовтня 1968 року у м.Харків. У 1985 році закінчила школу і вступила до Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди, потім була переведена до Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Г.Бєлінського, який закінчила у 1990 році. У 1992 році поступила у Харківський інститут мистецтв імені Котляревського, який закінчила по фаху «диригент-хормейстер».

З 1994 році працюю в університеті.

Е-mailinnagek68@mail.ru , телефон – 096-95-18-052, 073-091-25-41


Шевченко Юрій Андрійович

Доцент кафедри музичного мистецтва

МНУ імені В.О.Сухомлинського

Кандидат педагогічних наук.

 

 

 

Шевченко Юрій Андрійович – різнобічно обдарований музикант, палкий пропагандист гри на народних інструментах, організатор та художній керівник Народного аматорського оркестру народних інструментів, автор навчально-методичних посібників, присвячених підготовці майбутніх учителів музики до організації дитячих художньо – творчих колективів.

На кафедрі музичного виконавства працює з 1981 року на посаді доцента, кандидат педагогічних наук (2010 р.)

У 2008 р. нагороджений знаком «Відмінник освіти України» та у тому ж році його визначено кращим керівником та диригентом Народного аматорського оркестру народних інструментів.

Оркестр є лауреатом та дипломантом Міжнародного конкурсу “Двуглас” ( Болгарія – золота медаль-2007р.) та “Істибано здравоживо” (Македонія – гран-прі- 2008р.); “Золота лелека” (Гран-прі-2009 р.); Всеукраїнського конкурсу “Ліра”, “Струни серця” та “Чумацький шлях” (Н.Каховка); Міжнародний фестиваль «Золоті обери вічності» (Гран-прі, Мелітополь – 2013 р.) тощо.

У 2013 році Шевченку Ю.А. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України».


Щербак Ігор Вікторович

Голова профкому, доцент кафедри музичного мистецтва факультету педагогіки та психології

МНУ імені В.О.Сухомлинського

Кандидат педагогічних наук.

Доцент кафедри музичного мистецтва.

Стаж роботи в університеті: 17 років.

Коло наукових інтересів:

вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів;

музичне мистецтво як засіб громадянського виховання молоді;

професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Публікації:

видано 4 монографії у співавторстві, 2 методичних посібника, 25 одноосібні наукові праці, з них 7 статей у фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз; 15 статей у фахових виданнях України, 14 тез конференцій.

Е-mail:  igor-werbak@yandex.ru

 


Хайрулліна Юлія Олександрівна

Доцент кафедри музичного мистецтва. Заступник декана факультету педагогіки та психології з роботи зі студентами.

МНУ імені В.О.Сухомлинського

кандидат філософських наук

доцент

Стаж роботи -25 років, педагогічний стаж16 років, з них на кафедрі музичного мистецтва -10 років;

Випускниця кафедри музичного мистецтва, Миколаївського національного університету, за фахом – викладач теоретичних дисциплін, вчитель музики, етики та естетики. Працювала в загальноосвітній школі № 53 вчителем світової художньої культури та музичного мистецтва. Закінчила аспірантуру Києво-Могилянської Академії. Захистила дисертацію на звання кандидата філософських наук на тему «Світоглядна культура особистості людини в умовах перехідного суспільства». Одружена. Має сина.

Наукова діяльність стосується проблематики впливу поліхудожності як феномену на становлення світоглядної культури особистості.

Автор та співавтор 6 монографій, 3 навчальних посібників та біля 30 наукових статей.

Е-mail:   polnujstil@mail.ru


Ревенко Наталя Валеріївна

Доцент кафедри музичного мистецтва

МНУ імені В.О.Сухомлинського

кандидат мистецтвознавства

Доцент

Стаж роботи 24 роки.

У 1988 р. закінчила Миколаївське державне музичне училище; з 1988 по 1993 рр. навчалась в Одеській державній консерваторії ім. А.В.Нежданової по класу фортепіано у професора Сухомлінова І.І.

1992 – 2004 рр. – старший викладач кафедри теорії музики Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. У квітні 2004 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Фортепіанна творчість українських композиторів у контексті розвитку музичної культури України (80-90-ті роки ХХ століття)» за спеціальністю 17.00.01 – теорія і історія культури. З вересня 2004 року працює в МНУ ім. В.О.Сухомлинського на посаді доцента. З 2006 року – завідуюча інструментальною секцією. З 01.06.2007 р. по 30.06.2008 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри інструментально-виконавських дисциплін. Викладає дисципліни: «Інструментальне виконавство», «Інструментальна майстерність вчителя музичного мистецтва», «Методика і технології викладання фахових дисциплін у ВНЗ».

Напрям наукових досліджень: фортепіанна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва, фортепіанна творчість українських та зарубіжних композиторів минулого й сучасності.

Ревенко Н.В. – автор близько 40 наукових публікацій у фахових виданнях (в тому числі – закордонних); співавтор двох наукових монографій – «Художньо-педагогічна комунікація: технологічний дискурс», «Праксеологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва» та навчально-методичного посібника «Історія розвитку музичної культури країн Європи (стародавні часи – перша половина ХХ століття)».

Ревенко Н.В. має студентів – Дипломантів та Лауреатів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів і фестивалів («Art-Klavier», 2008 р., 2010 р., м. Київ; «Кримська весна – 2011», м. Ялта; Міжнародний фестиваль слов’янської фортепіанної музики, 2007 р., 2010 р., м. Мелітополь; «Fortissimo «5-75»», 2012 р., м. Харків; Міжнародна Олімпіада «Мій світ – мистецтво», 2015 р., м. Харків; Всеукраїнський фестиваль ансамблевої музики «Rоndо», 2016 р., м. Харків; Міжнародний Інтернет-фестиваль «Переяславський  дивограй», 2016 р. м. Переяслав-Хмельницький).

Електрона адреса: mirey69@mail.ru


Свірідовська Лариса Михайлівна

Доцент кафедри музичного мистецтва

МНУ імені В.О.Сухомлинського

Кандидат мистецтвознавства

Доцент

Стаж роботи – 40 років

 

У 1976 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Белінського за спеціальністю музика і співи. У 2007 р. захистила дисертацію «Фортепіанна мініатюра в українській музичній культурі (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)» в м. Києві за спеціальністю 17.00.01– теорія та історія культури в спеціалізованій вченій раді Д 26.807.02 Київського національного університету культури і мистецтв. Присвоєно вчене звання доцента кафедри кафедри музичного мистецтва (2013р.).

Коло наукових інтересів: дослідження проблем фортепіанної музики в українському музичному мистецтві. Автор близько 40 наукових статей у фахових виданнях та виданнях які входять до міжнародних наукометричних баз, навчально-методичних посібників з грифом МОН: «Історія розвитку музичної культури України кінця ХIХ – першої третини ХХ століття (на прикладі фортепіанної мініатюри)», Історія розвитку музичної культури країн Европи (стародавні часи – перша половина ХХ століття)» та мографій.

Email viktorsoloviov@gmail.com Телефон +380664903603

 

 


Бєдакова Софія Вікторівна

Доцент кафедри музичного мистецтва

МНУ імені В.О.Сухомлинського

Доцент

Кандидат мистецтвознавства

Стаж роботи – 15 років

 

У 2002 р. закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю музичне мистецтво. У 2006 р. захистила дисертацію «Художньо-естетичні здобутки „празької школа” в контексті творчих пошуків українських композиторів Галичини (кінця ХІХ – початку ХХ століття.)» в м. Києві за спеціальністю 17.00.01– теорія та історія культури в спеціалізованій вченій раді Д 26.850.01 Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв . Присвоєно вчене звання доцента кафедри кафедри музичного мистецтва (2011р.).

Коло наукових інтересів: дослідження здобутків Празької композиторської школа. Автор близько 40 наукових статей у фахових виданнях та виданнях які входять до міжнародних наукометричних баз, навчально-методичних посібників з грифом МОН: “Празька композиторська школа» та її прояв у музичній культурі України (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.)», Історія розвитку музичної культури країн Европи (стародавні часи – перша половина ХХ століття)» та мографій.

Е-mail: sofiabyedakova@gmail.com тел. +380503947706


Васильєва Лариса Леонідівна

Доцент кафедри музичного мистецтва

МНУ імені В.О.Сухомлинського

Кандидат мистецтвознавства

Доцент

Стаж роботи: загальний педагогічний – 21 рік, в МНУ – 10 років

 

Біографія: Народилася в місті Миколаєві, закінчила Миколаївське державне вище музичне училище, Донецьку державну консерваторію за спеціальністю “Музикознавство”. Член національної спілки композиторів України.

Напрями наукових досліджень: рок-музика, проблеми дистанційного навчання музично-теоретичних дисциплін

Публікації: 1 одноосібна монографія, 1 монографія у співавторстві, 30 статей і тез.

Е-mail: ms.vasylyeva@mail.ru

 

 


Ярошевська Лариса Віталіївна

Викладач кафедри музичного мистецтва

МНУ імені В.О.Сухомлинського

Стаж роботи: 19 років

У 1997 р. з відзнакою закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут, кваліфікація вчитель музики та художньої культури. З 2002 – 2003 рр. навчалась в магістратурі Миколаївського державного університету і отримала з відзнакою повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача диригентсько-хорових дисциплін, вчителя музики.

Наукова діяльність: методика диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва; викладання дисциплін диригентсько-хорового циклу у ВНЗ.

Автор понад 10 наукових статей, навчально-методичного посібника «Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва»; методичних рекомендацій для студентів спеціальності музичне мистецтво.

Е-mail: yarosh702@mail.ru тел. 099-529-87-73

 


Мосін Дмитро Іванович

Викладач кафедри музичного мистецтва

МНУ імені В.О.Сухомлинського

Магістр

Стаж роботи – 3 роки

 

 

Мосін Дмитро Іванович – викладач гітарного мистецтва. У 2009 році вступив до Миколаївського національного університету, на спеціальність «Музичне мистецтво». У 2015 році закінчив магістратуру, та здобув кваліфікацію викладача музичного мистецтва, викладача основного музичного інструменту (гітара). З 2014 року працюю викладачем на кафедрі музичного мистецтва. Є керівником гітарного оркестра «Golden Guitars», та ансамбля солістів оркестру «Golden Guitars». За час існування колектив став неодноразовим переможцем Всеукраїнських та міжнародних фестивалів-конкурсів.

Історія, теорія та методика гітарного музикування

Монографія – 1

Наукові статті – 15

Е-mail: mosyan2007@gmail.com тел. +380932309561, +380969518766

 


Штефан Олена Станіславівна

Концертмейстер кафедри музичного мистецтва

МНУ імені В.О.Сухомлинського

Стаж роботи: 27 років

У 1990 році закінчила з відзнакою Дзержинське музичне училище по класу фортепіано. У 2002 році закінчила магістратуру Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. З 2002 року працюю на кафедрі музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського на посаді концертмейстера. Є здобувачем кафедри музики Національного університету ім.. М.П. Драгоманова. Автор 6 наукових статей, методичних рекомендацій для студентів спеціальності музичне мистецтво.

Напрям наукових досліджень – Концертмейстерська підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва у вищих навчальних закладах.

Е-mail: stool@i.ua тел. 095 1407566

 


Слятіна Ірина Олександрівна

Концертмейстер кафедри музичного мистецтва

МНУ імені В.О.Сухомлинського

Наукова ступень – кандидат педагогічних наук

Стаж роботи – з 1985 р. (31 р.)

 

 

Слятіна Ірина Олександрівна (1964 р.) Після закінчення Миколаївського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Бєлінського у 1985 р. була направлена на посаду концертмейстера хорового диригування та методики музичного виховання вищеназваного закладу. У 2004 р. закінчила магістратуру при МДУ ім. В. Сухомлинського та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача музичного інструменту. З 2010 р. – аспірантка денної форми навчання Херсонського національного технічного університету за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання. У 2016 р. – захистила дисертаційне дослідження за темою: «Музично-естетичне виховання учнів підліткового віку в умовах взаємодії школи і сім’ї» та отримала вчений ступінь кандидата педагогічних наук.

Наукова діяльність – формування духовного світу майбутніх учителів засобами мистецтва.

Публікації – 17.

Контактна інформація – моб. тел. 067-514-09-49; електронна адреса- yuriyshef@rambler.ru

 


Богдан Ганна Володимирівна

Акомпаніатор

Магістр

Стаж роботи – 4 роки

 

 

 

Богдан Ганна Володимирівна – акомпаніатор. У 2009 році закінчила Миколаївське державне вище музичне училище, та здобула кваліфікацію викладача фортепіано, концертмейстера. У цьому ж році вступила до Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського на спеціальність «Музичне мистецтво». Закінчила у 2015 році магістратуру, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музичне мистецтво» та здобула кваліфікацію викладача музичного мистецтва, викладача основного музичного інструменту (фортепіано). З 2013 року працюю на кафедрі «Музичного мистецтва». Концертмейстер хорового колективу «Барви», який є переможцем Міжнародних та Всеукраїнськиї фестивалів та конкурсів.

Наукова діяльність – «Фортепіанне мистецтво».

Магістерська робота на тему «Тенденції розвитку фортепіанного мистецтва українських композиторів ХХ століття»,

Наукові статті – 5.

Електронна адреса – annabog1989@mail.ru тел. (097)169-33-19

 


Ілечко Марина Петрівна

Посада концертмейстера.

Стаж роботи – 14 років

 

 

Закінчила магістратуру Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського у 2007 році. З 2006 року працюю на кафедрі музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського на посаді концертмейстера. Є здобувачем кафедри історії музики та музичної етнографії ОНМА ім. А.В. Нежданової.

Напрям наукових досліджень – Фортепіанна творчість українських композиторів ХХ – поч. ХХІ ст. у дзеркалі музикознавчого дискурсу.

Загальна кількість публікацій – 9.

Електронна адреса ilechkomarina@meta.ua тел. 097 328 55 00


Сурова Людмила Миколаївна

Бібліотекар

Як випускниця спеціальності музичне мистецтво, в минулому учасник відомого гурту «Заграва» вона виконує значну роботу по вдосконаленню організації навчально-виховного процесу на кафедрі, творчо співпрацює з викладачами і студентами.


Ігнатенко Олена Володимирівна

Старший лаборант кафедри музичного мистецтва

У 2010 році закінчила Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського. Кваліфікація – викладач педагогічних дисциплін. На кафедрі музичного мистецтва працюю з 2015р.