Ціна на навчання

Фінансування навчання ведеться за рахунок коштів державного бюджету та за кошти юридичних та фізичних осіб.